Jesteś właścicielem kilku nieruchomości? Potrzebujesz zarządcy!

Zadaniem zarządzającego budynkami jest rzetelne zarządzanie podległymi obiektami w imieniu właściciela. Oznacza to ciągłą analizę wszelakich zagadnień mających wpływ na administrowanie budynkiem a także podejmowanie właściwych wyborów w tym obszarze. Zaangażowanie profesjonalnego zarządzającego umożliwia bardziej racjonalne wykorzystanie posiadanych budynków. Przekłada się to na zmniejszenie poniesionych kosztów oraz podwyższenie zysku z posiadanych budynków.

Ponadto zaangażowanie firmy zarządzającej pozbawia posiadacza sporej ilości obowiązków. Nie potrzeba zastanawiać się nad każdą uciążliwą kwestią dotyczącą eksploatacji lokalu. Jeśli zaangażujemy zarządcę, to zadania gdy spędzamy czas na przeglądaniu wielu ofert, które pokaże wyszukiwarka internetowa na wpis np. sprzątanie klatek schodowych Wrocław, odejdą do przeszłości.

Do 1 stycznia 2014 roku zarządca nieruchomości musiał mieć stosowną licencję. Od 2014 roku, nie jest to już specjalizacją podporządkowaną regulacji. W tej chwili do bycia zarządcą nie potrzeba specjalnego wykształcenia. Konieczne jest jedynie posiadanie pełnej zdolności do czynności formalnych i ubezpieczenie tzw. OC. Dobrze jest jednak udać się do profesjonalnego, posiadającego licencję zarządcy. Praca ta wymaga wiele praktyki oraz specjalistycznej wiedzy.

Kolejnym powodem, dla jakiego opłaca się zwrócić się do profesjonalnego, licencjonowanego zarządcy jest fakt, że osoba która trudni się administrowaniem budynkami na większą skalę posiada dobre rozeznanie w branży i prawdopodobnie wiele kontaktów do rozmaitych podwykonawców i w związku z tym wybierze najkorzystniejszą propozycję. Na przykład zarządca operujący w stolicy dolnośląskiego będzie orientował się jaki podwykonawca najlepiej, najsprawniej zrobi okresowy przegląd, czy czyszczenie kanalizacji we Wrocławiu.

Zarządzający powinien przede wszystkim dbać o respektowanie zapisów prawa związanych z podległymi mu budynkami. Zobowiązany jest również do prowadzenia właściwej dokumentacji finansowej powierzonych budynków. Jakie inne zobowiązania ma zarządzający? Jednym z głównych zajęć firmy zarządzającej jest dbanie o dobry stan techniczny powierzonych budynków. Obejmuje to nawet tak elementarne tematy jak dbałość o czystość. Znowu należy zaznaczyć tu opłacalność zatrudnienia profesjonalnej firmy. Zarządzający operujący w danym mieście, będzie wiedział która firma najlepiej świadczy usługi porządkowe np. we Wrocławiu. Zarządca zajmie się też zagadnieniami spełnienia wymogów prawa.

I znów wraca sprawa zatrudnienia miejscowego fachowca. Nieruchomości podlegają okresowym weryfikacjom stanu różnych instalacji. Miejscowy zarządca jak siton.pl zna swój teren i będzie wiedział która firma sprawnie i kompetentnie zrobi przegląd instalacji gazowej we Wrocławiu, Łodzi, czy w stolicy. Firma zarządzająca załatwi również bieżące sprawy dotyczące eksploatacji budynku, np. w przypadku awarii. Jeśli, na przykład, pogotowie elektryczne we Wrocławiu nie funkcjonuje najsprawniej to sprawny zarządca nie będzie czekał na dotarcie służb lecz sam zamówi odpowiedniego elektryka.
Aby móc dobrze realizować swoje czynności zarządca ma szerokie uprawnienia. Obejmują one na występowanie w imieniu posiadacza w wielu sprawach związanych z zarządzanych budynków. Zarządzający może na przykład zawierać kontrakty na dostawy mediów oraz innych usług na rzecz zarządzanych budynków. W związku z tym istotne jest aby zarządca był osobą etyczną i uczciwą.