zrównoważony transport

Odpowiedzialna firma transportowa

Wpływ samochodów transportowych na otoczenie naturalne oraz na kondycję ludzi jest niemały. Transport obejmuje szeroki dział przemysłu, a więc auta ciężarowe są generalnie zauważalne w krajobrazie. Ze względu na to, że teraz spory akcent kładziony jest na ekologię, założyciele przedsiębiorstw transportowych poszukują możliwości na to, aby powszednia praca ich załogi mogła być nastawiona na środowisko.