ekologia

Odpowiedzialna firma transportowa

Wpływ samochodów transportowych na otoczenie naturalne oraz na kondycję ludzi jest niemały. Transport obejmuje szeroki dział przemysłu, a więc auta ciężarowe są generalnie zauważalne w krajobrazie. Ze względu na to, że teraz spory akcent kładziony jest na ekologię, założyciele przedsiębiorstw transportowych poszukują możliwości na to, aby powszednia praca ich załogi mogła być nastawiona na środowisko.

Budownictwo ekologiczne i beton architektoniczny – w to warto inwestować

Wiodącym trendem w architekturze w ostatnich latach z pewnością jest minimalizm. Łatwo go zobaczyć przykładowo w nowo postawionych blokach deweloperskich, domach czy osiedlach. Następnym trendem, który zdążył zakorzenić się we współczesnym budownictwie, jest ekologia. Opcją, która spaja oba trendy jest korzystanie z betonu architektonicznego.